Aktuality

26.05.2017

Včera bola pri príležitosti sumitu NATO verejnosti odhalená socha pre novou centrálou NATO v Brusely pripomínajúca aktiváciu Článku 5. Naša spoločnosť sa podielala na návrhu, zabezpečovala projekt a realizáciu.

 

24.05.2017

Pripravujeme novú, vylepšenú webovú stránku, ktorá bude funkčná o tri týždne.

 

15.12.2016

12.12.2016 Rozšírenie výrobných kapacít CAMFIL s.r.o. Levice -naša ďalšia stavba, ktorú ideme realizovať ako dodávku na kľúč.

 

08.11.2016

Realizujeme výstavbu staničiek komunálneho odpadu pre Mesto Vysoké Tatry.

 

20.10.2016

Vyhrali sme zákazku: Výstavba skladovo - montážnej haly pre TESGAL s.r.o. vo Vrábloch. Práce začali.

 

31.08.2016

Realizujeme nadstavbu administratívnej budovy spoločnosti KLOMP s.r.o. v Trenčíne.

 

03.05.2016

Na akcii IKEA Components Expanzia 2016+ v Malackách budeme realizovať opláštenie 30 m vysokého regálového skladu pre spoločnosť Swisslog GmbH.

 

28.04.2016

Vyhrali sme realizáciu stavby Cloetta Slovakia, s.r.o. – Prístavba výrobnej haly v Leviciach.

 

25.11.2015

Začali sme montáž Prístavby haly Pernoud Mold CE v Pezinku.

 

16.11.2015

Stavba oceľovej konštrukcie Autoservis RMK Pezinok sa začala.

 

04.11.2015

... a ďalšia stavba, ideme stavať Prístavbu výrobnej haly Pernoud Mold CE v Pezinku.

 

10.10.2015

Ideme realizovať výstavbu vrchnej stavby Autoservisu RMK v Pezinku.

 

21.09.2015

Naša spoločnosť ide realizovať dodávku technológie 2-oj podlažného parkoviska pre spoločnosť LXT s.r.o. Celá stavba je v podzemí existujúcej budovy, takže nič jednoduché.

 

11.09.2015

Nová strecha na hale Cloetta Holland B.V. je hotová. Investor je spokojný s postupom prác na tejto technicky náročnej výstavbe haly „zo vzduchu“ za plnej prevádzky. Viac pozri foto v Referencie 2015.

 

02.09.2015

Akcia LISOVŇA KOVMECH Vráble je ukončená. Odovzdávame halu investorovi, ktorý už dokončuje montáž technológie lisu.

 

20.08.2015

Akcia: Nosný rošt technológie v H2 pre VW úspešne ukončená a odovzdaná do užívania.

 

17.07.2015

Začali sme s výstavbou nosného roštu technológie v hale H2 Presskam pre VW Slovakia.

 

08.06.2015

Pre spoločnosť Cloetta Holland B.V. postavíme novú výrobnú halu v meste Roosendaal. Vďaka dobrej spolupráci v levickom závode nám investor zveril aj výstavbu v holandskom materskom závode.

 

26.05.2015

Pre spoločnosť VW Slovakia v hale Presskam H2 budeme dodávať nosný rošt pre automotive technológiu.

 

31.03.2015

Nestaviame len výrobné haly, ale aj priestory na oddych a zábavu. Realizujeme modernizáciu interiéru a exteriéru kaviarne Julius Meinl na nábreží Dunaja.

 

16.03.2015

Pre spoločnosť KOVMECH s.r.o. vo Vrábloch ideme stavať výrobnú halu Lisovne na kľúč.

 

12.03.2015

Výstavba haly SO 490 pre IKEA Components s.r.o. Malacky je dokončená.

 

03.02.2015

Oceľová konštrukcia pre technológiu v PRESSKAM s.r.o. je už mesiac hotová a "ovešaná" technológiou.

 

30.01.2015

Skladová hala 2 pre RETIC s.r.o. bola úspešne skolaudovaná.

 

11.12.2014

Napriek zime sa nám stavby pekne rozbehli: Hala SO 490, Presskam, RETIC. Viac foto v Referencie 2014.

 

28.11.2014

Pre spoločnost Presskam Development s.r.o. ideme realizovať oceľovú konštrukciu roštu pre technológiu.

 

20.11.2014

V areáli IKEA Components s.r.o. v Malackách začíname stavať skladovo-výrobnú halu SO 490.

 

14.10.2014

Pre spoločnosť RETIC s.r.o. realizujeme výstavbu skladovej haly č. 2. Začali sme robiť HTÚ.

 

25.08.2014

Začali sme výstavbu Skladu kartónov v areáli IKEA INDUSTRY Slovakia s.r.o., o.z. SPARTAN Trnava.

 

12.08.2014

V centrálnom sklade spoločnosti dm v Senci staviame oceľovú konštrukciu 2-oj podlažného vstavku.

 

06.08.2014

Ukončili sme rekonštrukciu suterénu MŠ na Ferienčíkovej ulici.

 

30.07.2014

V areáli Cloetta Slovakia s.r.o. v Leviciach staviame Prístrešok pred halou expedície.

 

18.07.2014

V areáli IKEA Industry Slovakia v Malackách rekonštruujeme priestory v hale SO 310 a okolí.

 

10.07.2014

Začali sme výstavbu vrchnej stavby Showroomu ŠKODA patriacej spoločnosti TODOS Bratislava.

 

28.10.2013

Stavba haly SO 11 bola odovzdaná do užívania investorovi.

 

06.08.2013

Pracujeme na opláštení skladovej haly SO 11 na Technickej ulici v Bratislave.

 

04.06.2013

Začali sme realizovať práce na rozšírení haly opracovania hrán v areáli SPARTAN Trnava. Viac v rubrike Referencie 2013.

 

28.05.2013

Stavbu haly SO 480 pre IKEA Components s.r.o. v Malackách sme odovzdali investorovi a skolaudovali.

 

24.08.2010

Spoločnosť Steelmont Construction, a.s. sa stala držiteľom certifikátov ISO:

ISO 9001: 2008 manažérstvo kvality

ISO 14001: 2004 systém environmentálneho manažérstva

OHSAS 18001: 2007 systém manažérstva BOZP

 

Služby

Stavebná firma Steelmont Construction a.s. je renomovanou stavebnou firmou so sofistikovanými riešeniami, kde je skúsený, dlhoročne konsolidovaný a osvedčený tím pracovníkov pripravený plniť všetky požiadavky a špecifikácie investora. Naša stavebná firma ponúka všetko pre kompletnú realizáciu stavby - dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Stavebná firma Steelmont Construction a.s., stojí za realizáciou desiatok stavieb na Slovensku a v Česku. Posledné roky ukázali, že sa dokážeme presadiť aj v medzinárodných tendroch, čoho dôkazom sú naše realizácie stavieb vo Francúzsku a vo Fínsku. Roky pôsobenia našej stavebnej firmy na trhu  nás presvedčili, že kvalita prác a solídnosť v prístupe našich ľudí sa odráža v dôvere našich partnerov.

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim stavebným firmám s konsolidovaným kolektívom skúsených pracovníkov a okruhom odborne zdatných, externe kooperujúcich firiem. Pre stavebnú spoločnosť  to predstavuje základnú podmienku v snahe vyhovieť  aj tomu najnáročnejšiemu klientovi a ponúknuť mu komplexný balík služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby. Nadčasové zmýšľanie našej stavebnej spoločnosti, ktoré spočíva v pohľade nielen na samotnú realizáciu stavby, ale vo výraznej miere aj v orientácii na klienta, z nej robí ideálneho partnera pre realizáciu stavieb 21. storočia.

A v čom spočíva jej tajomstvo? Tím vysokokvalifikovaných pracovníkov sa, vopred premyslenými krokmi  uchádza o klienta, v snahe pochopiť a vcítiť sa do jeho požiadaviek, praktických a estetických predstáv a pocitov. Dá mu na výber širokú paletu stavebných pozemkov v klientom požadovanej lokalite – jeho výber je nenútený, intuitívnosť pri výbere je jemne usmerňovaná radami skúsených profesionálov. Týmto prístupom smerujeme ku klientovej úplnej spokojnosti a zaručujeme úspešnosť našej vzájomnej spolupráce.

Naša stavebná spoločnosť v príprave realizácie samotného projektu zachováva zodpovedný prístup a na každý detail hľadí ako na podstatný. Zároveň má na pamäti automatickú požiadavku každého klienta – čas. Vypracovanie návrhu, projektovej dokumentácie, podkladov pre výber subdodávateľov stavby, ako aj samotnú realizáciu vyhotovuje v zákonom stanovených lehotách, precízne a pri neustálej konfrontácii a konzultáciách s klientom a jeho požiadavkami.

Ako Vás presvedčiť? Výsledkom. Odovzdáme Vám „priamo do rúk“ užívaniaschopnú stavbu so všetkým, čo ste si v (k) nej priali mať. Kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach, prostredníctom mailovej adresy alebo priamo v sídle našej spoločnosti a ručíme Vám, že od nás budete odchádzať s pocitom uspokojenia, po vykonaní toho správneho „stavebného“ rozhodnutia. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Steelmont Construction a.s.

Týmto rozhodnutím vedenie Steelmont Construction, a.s. stanovuje Politiku

spoločnosti pre oblasť kvality, environmentu a BOZP

a zaväzuje sa podporovať rozvoj aktivít smerujúcich k trvalému zlepšovaniu v tejto oblasti

Maximálnym zameraním sa na potreby zákazníkov zabezpečovať zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a tým udržať výhodné postavenie a dobré meno firmy na trhu.

Starostlivosť o pracovníkov a.s. je rovnako dôležitá ako starostlivosť o zákazníka. Včasná informovanosť a dostatočná motivácia zamestnancov sú základné atribúty napredovania firmy.

Zdrojom napredovania spoločnosti je trvalý proces zvyšovania kvalifikácie jej pracovníkov. Vzdelávaním a informovaním zabezpečuje uvedomelosť svojich zamestnancov v oblasti starostlivosti o BOZP a životné prostredie.

Za kvalitu vykonanej práce zodpovedá každý pracovník na svojom poste.

Neustálymi investíciami do infraštruktúry, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, bezpečnosti a znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Spoločnosť uplatňuje princípy prevencie voči negatívnemu ovplyvňovaniu ŽP a zdravia zamestnancov, za týmto účelom identifikuje svoje environmentálne aspekty, riziká vyplývajúce z činnosti a stanovuje environmentálne ciele a ciele BOZP.

Neustálym monitorovaním procesov, prijímaním opatrení a preverovaním ich realizácie a účinnosti trvalo zlepšovať integrovaný manažérsky systém.

Znižovať riziká vzniku pracovných úrazov a ohrození životného prostredia dodržiavaním platných právnych a iných predpisov a noriem.

Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov Steelmont Construction, a.s. a môže byť zmenená len písomným rozhodnutím predsedu predstavenstva.

Vedenie spoločnosti vyžaduje od všetkých zamestnancov spoločnosti maximálnu podporu pri jej plnení.